Yoshinori Ono

Yoshinori OnoProdutor da série Street Fighter.

@Yoshi_OnoChin