Katsuhiro Harada

Katsuhiro Harada


Bandai/Namco - Produtor de Tekken